Kvalitet

Elbolaget LMJ arbetar för att utforma och utföra säkra samt underhålls- och skötselvänliga anläggningar. El-arbeten utförs av yrkesmän med god erfarenhet och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.

  • Elmaterialen skall uppfylla gällande krav och EMC föreskrifter samt monteras enligt tillverkarens anvisningar
  • Utförda elarbeten kontrolleras under arbetets gång , före och efter spänningssättning
  • Utförda kontroller dokumenteras med signerade dokument
  • Allt elarbete skall utföras så att anläggningen vid överlämnande uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis