Miljö

Elbolaget LMJ ska följa aktuell miljölagstiftning, regler, krav och normer och arbeta för ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Vi vill att Elbolaget LMJ ska uppfattas som aktiv och trovärdig i sitt miljöarbete både:

  • internt för en fortsatt satsning på miljö- och hälsoanpassning av verksamheten
  • externt för en minskad miljöpåverkan (vid produktionen) av våra tjänster/produkter.

Mål
Elbolaget LMJ ska fortsätta förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar.